სტაჟიორები

ქეთი ჩუბინიშვილი

ქეთი ჩუბინიშვილს აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხი სოციოლოგიაში. შემდეგ სწავლობდა მასარიკის უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე ბრნოში, ჩეხეთში.

2010 წლის თებერვლიდან არის კავკასიის კვლევითი რესურების ცენტრში  „ახალგაზრდა მკვლევართა პოგრამის“ მონაწილე. CRRC-საქართველოში მოსვლამდე, ქეთი მუშაობდა კვლევით პროექტებზე სხვადასხვა ორგანიზაციისთვის.

იგი, ძირითადად, დაინტერესებულიასოციალური და კულტურული საკითხებით.