სტაჟიორები

ეთო გაგუნაშვილი

ეთო გაგუნაშვილი ფლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხს სოციოლოგიაში. ამჟამად იმავე უნივერსიტეტში სწავლობს სოციოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე.

CRRC-საქართველოში მოსვლამდე, ეთო მუშაობდა მარკეტინგის მიმართულებით. ასევე, იგი მონაწილეობას იღებდა სხვადასხვა კვლევით პროექტში.