სტაჟიორები

ელიზაბეტ ჰანთერი

ელიზაბეტმა მიიღო მაგისტრის ხარისხი რესურსების ეკონომიკაში ეკონომეტრიკისა და ენერგოპოლიტიკის სპეციალობით ამჰერსტის მასაჩუსეტსის უნივერსიტეტში (University of Massachusetts Amherst). თავისი აკადემიური კარიერის განმავლობაში ელიზაბეტმა გაიარა კურსები, რომლებიც ეხებოდა ეკონომიკურ განვითარებასა და ყოფილ საბჭოთა კავშირს.

ბაკალავრის ხარისხის მოპოვების შემდეგ, 2012 წელს ის პირველად ჩამოვიდა საქართველოში ინგლისურის მასწავლებლად.

მის კვლევით ინტერესებში შედის საკუთრების უფლებებისა და გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში განახლებად ენერგიაზე მომუშავე ტექნოლოგიების გამოყენების შესწავლა.