სტაჟიორები

ათანასიოს კიპოუროს

თანასი ამჟამად მაგისტრის ხარისხის კანდიდატია ევროპის, რუსეთისა და ევრაზიისმცოდნეობაში ტორონტოს უნივერსიტეტში. იგი ფლობს ბაკალავრის ხარისხს პოლიტიკურ მეცნიერებებში ასევე ტორონტოს უნივერსიტეტიდან. მისი სამუშაო გამოცდილება მოიცავს უმცროს მკვლევრად მუშაობას ევროპისა და საგარეო პოლიტიკის ჰელენურ ინსტიტუტში.

ამჟამად თანასის სამუშაო ბალკანეთსა და კავკასიაში ინფრასტრუქტურის განვითარებას ეხება. იგი მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტია და იკვლევს მასობრივი ტრანსპორტირებისა და რკინიგზის ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და მის პერსპექტივას ამ რეგიონებში.