სტაჟიორები

ანიკა კასტეტერი

ანიკამ ბაკალავრის ხარისხი პოლიტიკურ მეცნიერებებსა და საერთაშორისო ურთიერთობებში კოლორადოს კოლეჯში მიიღო.

იგი განვითარებისა და ჰუმანიტარული დახმარების პროექტებზე მუშაობდა ინდოეთსა და იორდანიაში. ანიკამ საშინაო პოლიტიკაში გარკვეული გამოცდილება მიიღო აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის დემოკრატიის, ადამიანის უფლებათა და შრომის ბიუროში სტაჟირებისას. იგი საერთაშორისო შრომითი უფლებების განყოფილების სტაჟიორი იყო. 2017 წლის მაისში ბაკალავრიატის დასრულების შემდეგ, ანიკამ სტაჟირება გაიარა გაეროს განვითარების პროგრამის საქართველოს ოფისის მმართველობის რეფორმის ფონდის პროექტში.