დაიწყო 2012 წლის ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამისთვის კანდიდატთა შერჩევა

გაზიარება