წიგნი | ავტორიტარული სტაბილურობა სამხრეთ კავკასიაში: ხმის მიცემის უპირატესობები, ავტოკრატიული პასუხები და რეჟიმის სტაბილურობა სომხეთსა და საქართველოში

ედიტორები: მატეო ფუმაგალი; კობა თურმანიძე;

წელი: 2018

ნაშრომი რეჟიმებისა და ამომრჩევლების ურთიერთქმედებას იკვლევს საქართველოსა და სომხეთში, რათა დადგინდეს, თუ როგორ კვებავს ამომრჩეველთა უპირატესობები პოლიტიკის შემუშავებას და შეფასდეს, თუ რამდენად მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს რეჟიმის მიერ მათი პოლიტიკის კორექტირება თავად რეჟიმის სტაბილურობაზე.

კვლევა რაოდენობრივ და თვისებრივ მეთოდებს, მათ შორის ამ ორ ქვეყანაში ჩატარებულ კვლევის ექსპერიმენტს, ეყრდნობა.

ნაშრომი თავდაპირველად გამოიცა, როგორც ჟურნალ Caucasus Survey-ის სპეციალური ნომერი.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები