ტრანზიცია

ვინ არიან ე.წ. “ხიშნიკები”? როგორ გაჩნდნენ ისინი საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის სფეროში და რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს მათ ყოფნას ბაზარზე?
In the wake of Russian protests for free and fair elections— one of the hallmarks of democracy— the international community has again turned its attention on democratization in the post-Soviet region. Democracy, in its various forms, represents something different to…
One of the most impressive recent survey efforts, measuring attitudes about different countries in transition, has been undertaken by EBRD. Called Life in Transition Survey (LiTS), this is an attempt to look at how 29 ‘transitioning’ countries have developed following…