არჩევნები

Stereotypes are an inseparable part of every society, and present in many parts of everyday life. Georgian society is no exception in this regard. For example, some professions like teaching are stereotypically thought of as “women’s professions” while others like…
Do voters in less than democratic contexts matter or are elections simply facades used to create a veneer of democratic accountability for domestic and international actors? Within the Autocratic Response to Voter Preferences in Armenia and Georgia project, funded by Academic Swiss Caucasus…
The June 2016 CRRC/NDI Public attitudes in Georgia survey, conducted three months before the Parliamentary elections, provides interesting information about trust in the Central Election Commission (CEC) and election observers, both local and international.    
In order to help monitor the fidelity of the October 2016 parliamentary election results, CRRC-Georgia has carried out quantitative analysis of election-related statistics within the auspices of the Detecting Election Fraud through Data Analysis (DEFDA) project.
Following the 2016 parliamentary elections, a number of politicians questioned the results based on logical inconsistencies on election protocols. Some of the election protocols, which summarize election results for individual voting stations, reported that more voters had come to the…
საქართველოში ექვსი ოქტომბრის დილის რვა საათიდან საარჩევნო უბნების დახურვამდე დუმილის პერიოდია. დროის ამ შუალედში, კანონმდებლობის თანახმად, საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნება იკრძალება[1]. ზუსტად ერთი დღით ადრე, ტელეკომპანია „იმედმა“ საკუთარი დაკვეთით ჩატარებული მასობრივი გამოკითხვის ანგარიში გამოაქვეყნა[2], რომელიც მრავალმა პოლიტიკოსმა, ექსპერტმა თუ ჟურნალისტმა არჩევნების შედეგების წინასწარმეტყველებად მიიღო. ამ წერილში აღვწერ, თუ რატომ არ ემთხვევა (და არ უნდა ემთხვეოდეს) გამოკითხვის შედეგები არჩევნებისას და მიმოვიხილავ მეთოდებს, რომლებიც ხმის მიცემის შედეგების პროგნოზისთვის გამოიყენება.
In order to help monitor the fidelity of the October 2016 parliamentary election results, CRRC-Georgia has carried out quantitative analysis of election-related statistics within the auspices of the Detecting Election Fraud through Data Analysis (DEFDA) project. Within the project we…
Direct observation of polling stations is the best method available to ensure the accuracy of the vote, however, election observers cannot be everywhere all the time. Given this fact, the field of election forensics, a subfield of political science, has…