ტოლერანტობა

Since the beginning of the 1990s, Georgia has gone through a number of ethnic conflicts that have not been resolved to this day. Given that Georgia has always been a multi-ethnic country, and the traumatic experience of unresolved conflicts, attitudes…
The social and political integration of ethnic minorities remains a challenge for the long-term democratic development of Georgia. But could ethnonationalist sentiments be hindering such integration? Considering that one in seven Georgian citizens is of non-Georgian ethnic descent, ethnonationalism has the…
საქართველოსა და სომხეთში 2009 და 2019 წელს ჩატარებულ კვლევებში მოსახლეობას ეკითხებოდნენ, მოიწონებდნენ თუ არა საქმიან ურთიერთობას და ქორწინებას 12 სხვა ეროვნების წარმომადგენელთან. საინტერესოა, რა გამოავლინა კვლევამ. არიან თუ არა ქართველები და სომხები მეტად ტოლერანტულები სხვა ეროვნების წარმომადგენლების მიმართ? „კავკასიის ბარომეტრის“ მონაცემების მიხედვით, ქართველები და სომხები უფრო ტოლერანტული არიან სხვა ეროვნების წარმომადგენლებთან საქმიანი ურთიერთობის ქონის მიმართ და საკმაოდ მკაცრი, თუკი საქმე სხვა ეროვნების ადამიანთან ქორწინებას ეხება.
Georgia is often famed for its hospitality. While the country is more tolerant of other ethnicities, relative to Armenia and Azerbaijan, it has also experienced a rise in nationalist rhetoric and movements in recent years. A number of incidents have…
In the 2017 wave of CRRC’s Caucasus Barometer survey, 40% of the population of Georgia named Russia as the main enemy of the country.  Turkey and the United States garnered the second highest share of responses with 3% each.  Yet, no particular animosity…
As Georgian society is going through social and cultural changes, it is important to understand people’s beliefs and values. Comparing the values of young people to those of the older generations is also important. This blog post summarizes the findings…
On 15 November, the Ministry of Culture announced it would give ‘Georgian tolerance’ the status of intangible cultural heritage. Historically, Georgia may have exhibited relatively high levels of tolerance, with many pointing to the reign of King David the Builder…
From the events of May 17th, 2013 when Orthodox priests and their supporters attacked demonstrators at an International Day Against Homophobia rally, to more recently when “sausage-wielding nationalists” attacked a vegan café in Tbilisi, various forms of intolerance have put Georgia…
12