დემოკრატია

Public discourse in Georgia has in recent months raised the idea that Georgia’s young people, and particularly Gen Z, are politically interested and active, particularly following the March foreign agent protests. CRRC data suggests that a majority of 18-29-year-old Georgians…
CRRC Georgia-ს კვლევამ აჩვენა, რომ ქართული ოცნების უფრო ზომიერად პოზიციონირებამ, ვიდრე მისი სპინ-ოფ ჯგუფი ხალხის ძალაა, მმართველი პარტიის მხარდაჭერა გაზარდა.
A CRRC Georgia study found that positioning Georgian Dream as more moderate than its spin-off group, People’s Power, increased support for the ruling party.
CRRC-Georgia data found that individual political polarisation — how committedly partisan a person is — is relatively low in Georgia, despite concerns about the country’s polarisation as a whole.
The COVID-19 outbreak generated discussion about whether support for democracy would decline during and after the crisis. While reported support increased, this did not necessarily match support for democratic means of governance. Data from the CRRC’s COVID-19 monitor shows that more…
Public opinion polls suggest support for democracy is on the decline in Georgia, but does support for democracy correlate to support for liberal values?  An increasing number of Georgians view their country as ‘a democracy with major problems’, with…
The CRRC and NDI survey released two weeks ago showed a pessimistic picture – half the public thinks Georgia is going in the wrong direction, 24% that nothing is changing, and only 19% think it is going in the right direction.…
While a large number of Georgians think the country is going in the wrong direction, the fact that they are judging the country’s performance based on issues rather than political partisanship alone is a good sign.