უკან

Young people's values and political activism in Georgia

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: Georgian Foundation for Strategic and International Studies (GFSIS)
თარიღი: ივლისი 2021 - ოქტომბერი 2021
პროექტის მიზანი: To study youth political activism and young people’s values in Georgia. The study examines youth participation in political processes, as well as their perceptions and attitudes towards:
  • Political participation and activism;
  • Country’s current situation;
  • Religious institutions;
  • Country’s foreign policy;
  • Issues related to the conflicts/occupied regions;
  • Values of Georgian society;
  • Similarities and differences between Georgia, Europe, and other countries;
  • South Caucasus region;
  • Political ideologies, and
  • Identity.
კვლევის დიზაინი: Phone survey (1500 interviews) and 17 focus group discussions with young people aged 18-29.
მასალები: Report in Georgian.