უკან

ქვეყნის სოციალური ანალიზი

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: მსოფლიო ბანკი
თარიღი: თებერვალი 2016 - ივნისი 2016
პროექტის მიზანი: The study aims to identify excluded groups and the reasons for their exclusion, particularly focusing on invisible factors. The project will move past the focus on typical excluded groups such as minority groups and IDPs to focus on finding underlying structural factors of exclusion. The project methodology has been created to highlight these “invisible” factors of exclusion.

Through secondary data analysis and qualitative research, this study aims to aggregate information about exclusion and provide accurate information about the current situation that can be used to better address exclusion in the future.
კვლევის დიზაინი: Literature/Institutional and Policy Review; Focus Groups (FG); Case Study Selection; Key Informant Interviews (KII).
მასალები: Report.