უკან

მედიის კვლევა საქართველოში - ტალღა 2

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო
თარიღი: მარტი 2011 - ოქტომბერი 2011
პროექტის მიზანი: მასმედიის წყაროების შესახებ საზოგადოებრივი შეხედულებებისა და პრიორიტეტების შესწავლა, საინფორმაციო წყაროების პოლიტიკური პლურალიზმის,  ჟურნალისტებისა და მედია მენეჯერების ობიექტურობის შეფასება.
კვლევის დიზაინი: წარმომადგენლობითი (რეპრეზენტატული) კვლევა. გამოკითხვა ქვეყნის მასშტაბით. კომპლექსური (სტრატიფიცირებული და კლასტერული) შერჩევა.
მასალები: მონაცემთა ბაზა, ანგარიში.