უკან

მედია მონიტორინგი 2013

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
თარიღი: მაისი 2013 - ნოემბერი 2013
პროექტის მიზანი: 2013 საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ტელევიზიების (საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი, რუსთავი 2, იმედი, მაესტრო, კავკასია, მეცხრე არხი, აჭარის ტელევიზია) მთავარ საინფორმაციო გამოშვებზე დაკვირვება.
კვლევის დიზაინი: მედია მონიტორინგი როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი კომპონენტებით:  

 რაოდენობრივი კომპონენტი: 
 • დრო
 • თანმიმდევრობა
 • ტონი
 • პირდაპირი/ირიბი საუბარი
   
თვისებრივი კომპონენტი: 
 • ბალანსი
 • მიკერძოებული გაშუქება
 • სიზუსტე
 • ფაქტებზე დაფუძნებული გაშუქება
 • ფაქტების დროული გაშუქება
 • კადრითა და მუსიკით მანიპულირება
 • ახალი ამბების იგნორირება
მასალები: 1. ყოველთვიური ანგარიშები: სატელევიზიო არხები: 15 მაისი - 15 ივნისი16 ივნისი - 16 ივლისი17 ივლისი - 17 აგვისტო;  18 აგვისტო - 18 სექტემბერი19 სექტემბერი - 26 ოქტომბერი27 ოქტომბერი - 15 ნოემბერი. თოქ შოუები: 16 სექტემბერი - 19 ოქტომბერი20 ოქტომბერი – 15 ნოემბერი.

2. საბოლოო ანგარიში