უკან

MCG-ის გავლენის შეფასება - მონაცემთა ვალიდაციის კვლევა

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრი - NORC ჩიკაგოს უნივერსიტეტი
თარიღი: ოქტომბერი 2009 - თებერვალი 2012
პროექტის მიზანი: მონაცემთა შეგროვება საერთაშორისო დახმარების გავლენისა და  საქართველოს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დონის შესახებ; სხვა არსებულ მონაცემთა გადამოწმება.

თარიღები:

  1. პირველი ტალღა: სექტემბერი 2010 - იანვარი 2011
  2. მეორე ტალღა: სექტემბერი 2010 - იანვარი 2011
  3. მესამე ტალღა: მაისი - ივლისი 2011
  4. მეოთხე ტალღა: ოქტომბერი 2011 - თებერვალი 2012
კვლევის დიზაინი: კოგნიტიური ინტერვიუები, ორი პილოტური საველე სამუშაო, გამოკითხვა, შერჩევისზომა - 299. პილოტური საველე სამუშაო, გამოკითხვა, შერჩევის ზომა - 1500
მასალები: ანგარიში (არა საჯარო)