უკან

მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ დამოკიდებულება საქართველოში (JILEP)

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: აღმოსავლეთ-დასავლეთის მენეჯმენტის ინსტიტუტი (EWMI) / ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)
თარიღი: ნოემბერი 2013 - ივნისი 2014
პროექტის მიზანი: პროექტის მთავარი მიზანია საქართველოს მოზრდილი მოსახლეობის, იურისტებისა და ბიზნენის სექტორის წარმომადგენლების ცოდნისა და დამოკიდებულების შეფასება მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ და შედეგების შედარება 2011 და 2012 წელს ჩატარებულ კვლევებთან; ამგვარად ხელის შეწყობა JILEP-ის პროგრამის შეფასებაში.
კვლევის დიზაინი: წარმომადგენლობითი კვლევა ქვეყნის მასშტაბით, ფოკუსური ჯგუფები მოსახლეობასთან, სასამართლოსთან შეხების მქონე ხალხთან და იურისტებთან, სიღრმისეული ინტერვიუები და მინი-გამოკითხვა იურისტებთან და ბიზნესის წარმომადგენლებთან
მასალები: პრეზენტაციაანგარიში (ინგლისურ ენაზე)