უკან

კვლევა საქართველო-სომხეთის ეკონომიკური ურთიერთობების შესახებ: რეგიონულ ვაჭრობასთან დაკავშირებული დაკავშირებული ზრდა სამცხე-ჯავახეთში

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
თარიღი: აგვისტო 2007 - სექტემბერი 2007
პროექტის მიზანი:
კვლევის დიზაინი:
მასალები: ანგარიში.