უკან

მონაცემთა ელექტრონული გადაცემის პლატფორმის შემუშავება ადგილობრივი არჩევნებისთვის საქართველოში

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: ფონდი “ღია საზოგადოება- საქართველო” (OSGF)
თარიღი: მაისი 2010 - მაისი 2010
პროექტის მიზანი: შეიქმნას ერთობლივი პლატფორმა ISFED, GYLA, TI და NDI-სთან თანამშრომლობით რათა მოხდეს არჩევნების შესახებ ინფორმაციის გაცვლა და წარმოდგენა.
კვლევის დიზაინი: ახალი სმს პლატფორმის შექმნა სხვადასხვა საარჩევნო უბნებიდან ეგზიტ-პოლების შესაგროვებლად 2010 წლის არჩევნების მიმდინარეობისას თბილისში.
მასალები: ელექტრონული გადაცემის პლატფორმა არჩევნებზე მონიტორინგის მონაცემებით და საარჩევნო რუქებით.