უკან

განათლება დემოკრატიისთვის: სამოქალაქო განათლების შეფასება საქართველოში

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრი – NORC ჩიკაგოს უნივერსიტეტი
თარიღი: სექტემბერი 2015 - ივნისი 2017
პროექტის მიზანი: საქართველოს სკოლებში სამოქალაქო განათლების პროგრამა "მომავლის თაობის" გავლენის შესწავლა.
კვლევის დიზაინი: საქართველოს 241 სკოლაში მეცხრე და მეათეკლასელ მოსწავლეთა თვითადმინისტრირებადი გამოკითხვა, სამოქალაქო განათლების მასწავლებლების თვითადმინისტრირებადი გამოკითხვა. პროექტით დაგეგმილია გამოკითხვების რამდენიმე ტალღა, სასწავლო წლის დასაწყისსა და დასასრულს, მოსწავლეთა და მასწავლებელთა მოსაზრებებისა და შეხედულებების შესადარებლად.
მასალები: მონაცემთა ბაზა, ველის მიმდინარეობის ანგარიში.