უკან

ფოკუსური ჯგუფები საარჩევნო პროცესისა და პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ საქართველოში

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI)
თარიღი: აპრილი 2008 - ივნისი 2010
პროექტის მიზანი: საქართველოში ამომრჩეველთა დამოკიდებულების შესწავლა საარჩევნო პროცესის მიმართ და  მიმდინარე პოლიტიკური მიმართულებების ანალიზი.
კვლევის დიზაინი:
  • 9 ფოკუსური ჯგუფი არჩევნების შემდეგ თბილისში, თელავსა და ქუთაისში, 
  • ივნისი 2010
  • 14 წინასაარჩევნო ფოკუსური ჯგუფი თბილისში, ბათუმსა და ხობში, 
  • თებერვალი 2010 
  • 8 ფოკუსური ჯგუფი აჭარაში (4 - 4 ბათუმსა და ქედაში), ნოემბერი 2008
  • 20 ფოკუსური ჯგუფი არჩევნების შემდეგ თბილისში (6), აჭარაში (10), მარნეულსა (2) და ახალქალაქში (2), ივნისი 2008
  • 24 წინასაარჩევნო ფოკუსური ჯგუფი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ხელვაჩაურში, ახალქალაქსა და მარნეულში (თითოეულ ადგილას 4 ფოკუსური ჯგუფი), აპრილი 2008
მასალები: ფოკუსური ჯგუფების ანგარიშები