უკან

ენერგიის და წყლის მოხმარების კვლევა ორგანიზაციებში

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: Deloitte Consulting LLP / ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)
თარიღი: იანვარი 2016 - მარტი 2016
პროექტის მიზანი: კვლევის მიზანია, ორგანიზაციებში ელექტროენერგიის, გაზისა და წყლის მოხმარების შესწავლა 2015 წლის განმავლობაში. გამოკითხვა ასევე მოიცავს სხვადასხვა ტექნიკური მოწყობილობების ტიპებისა და მოხმარების წესებს.
კვლევის დიზაინი: საქართველოს მასშტაბით არსებული კომერციული და ინდუსტრიული ორგანიზაციებისა და მათი ფილიალების რაოდენობრივი გამოკითხვა
მასალები: მონაცემთა ბაზა