უკან

მცირე ბიზნესის კვლევა კრედიტის ხელმისაწვდომობის შესახებ

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: თანამშრომლობა ეკონომიკური განათლებისა და კვლევისთვის (PEER)
თარიღი: იანვარი 2010 - თებერვალი 2010
პროექტის მიზანი: ინფორმაციის მოძიება საქართველოში მცირე კერძო ბიზნესისთვის კრედიტის ხელმისაწვდომობის შესახებ.
კვლევის დიზაინი: 1771 მცირე კერძო ბიზნესის სტრატიფიცირებული შემთხვევითი შერჩევა საქართველოს 8 ქალაქში: ბათუმში, გორში, ქუთაისში, ფოთში, რუსთავში, თბილისში, თელავსა და ზუგდიდში.
მასალები: მონაცემთა ბაზა, საველე სამუშაოების ანგარიში.