უკან

საზოგადოების აზრი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომი საერთაშორისო დახმარების შესახებ

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: ეუთო
თარიღი: ნოემბერი 2008 - ნოემბერი 2008
პროექტის მიზანი: საზოგადოების დამოკიდებულების შესწავლა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოსთვის აღმოჩენილი საერთაშორისო დახმარების შესახებ.
კვლევის დიზაინი: კითხვები დაემატა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის ყოველწლიურ გამოკითხვას ,,კავკასიის ბარომეტრი”. ქვეყნის მასშტაბით წარმომადგენლობითი გამოკითხვა.
მასალები: მონაცემთა ბაზა (იხილიეთ 2008 წლის კავკასიის ბარომეტრი).