უკან

მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ იურისტებისა და ბიზნეს ლიდერების დამოკიდებულება საქართველოში (JILEP)

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: აღმოსავლეთ-დასავლეთის მენეჯმენტის ინსტიტუტი (EWMI) / ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)
თარიღი: მარტი 2012 - ივნისი 2012
პროექტის მიზანი: შუალედური კვლევის ჩატარება იურისტებისა და ბიზნეს ლიდერების ცოდნისა და დამოკიდებულების შესაფასებლად მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ; JILEP-ის პროგრამის შემდგომი განვითარებისა და შეფასების ხელშეწყობა.
კვლევის დიზაინი: 50 სიღრმისეული ინტერვიუ და გამოკითხვა იურისტებთან და ბიზნეს ლიდერებთან.
მასალები: ანგარიში ინგლისურ ენაზე.