უკან

კონფლიქტის შემდეგ: საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა საქართველოში

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: ბრიტანეთის საელჩო
თარიღი: ოქტომბერი 2008 - ნოემბერი 2008
პროექტის მიზანი: საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულების შესწავლა 2008 წლის აგვისტოს ომის, დემოკრატიის მომავლის, საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებისა და მოლოდინების შესახებ.
კვლევის დიზაინი: ზრდასრული მოსახლეობის წარმომადგენლობითი გამოკითხვა ქვეყნის მასშტაბით.
მასალები: მონაცემთა ბაზა, ცხრილები.