უკან
ოთხშაბათი | 20 იანვარი, 2021

ზებუნებრივი ძალების საქართველოში თითქმის ყველას სწამს

[შენიშვნა: ეს სტატია დაიბეჭდა OC Media-თან თანამშრომლობით მათ ონლაინ პლატფორმაზე: Caucasus Data Blog. სტატიის ავტორები არიან: ანანო ყიფიანი, CRRC-საქართველოს ანალიტიკოსი და ქრისტინა ვაჭარაძე, CRRC-საქართველოს პროგრამების დირექტორი. სტატიაში წარმოდგენილი შეხედულებები მხოლოდ ავტორებს ეკუთვნის და არ წარმოადგენს CRRC-საქართველოს ან რომელიმე სხვა მხარის მოსაზრებებს.]

 

 

ქართული ფოლკლორი ბევრს გვიამბობს  დემონებისა და ეშმაკების შესახებ. თუმცა, ყველამ იცის, რომ ეს მხოლოდ საბავშვო მოთხრობებია. მიუხედავად ამისა, 2019 წლის კვლევა რელიგიის შესახებ (ISSP), რომელიც CRRC-საქართველომ ჩაატარა, ცხადჰყოფს, რომ საქართველოში მცხოვრები ადამიანების უმეტესობას ზებუნებრივი ძალების სჯერა.


გამოკითხვაში მოსახლეობას ჰკითხეს, მათი აზრით, შეესაბამება თუ არა სიმართლეს შემდეგი მოსაზრებები:

  • თილისმებს ზოგჯერ იღბალი მოაქვს;
  • მკითხავებს ზოგჯერ მომავლის წინასწარმეტყველება შეუძლიათ;
  • ზოგიერთ მკურნალს ღვთისგან ბოძებული განკურნების ძალა აქვს;
  • ზოდიაქო ან ჰოროსკოპი შეიძლება, გავლენას ახდენდეს ადამიანის მომავალზე.


საერთო ჯამში მოსახლეობის 91% ამბობს, რომ ჩამოთვლილი მოსაზრებებიდან ერთ-ერთი მაინც მართალია. ყველაზე გავრცელებული აღმოჩნდა რწმენა ღვთისგან ბოძებული განკურნების ძალის შესახებ. მოსახლეობის 57% აცხადებდა, რომ ეს სიმართლეს შეესაბამებოდა. ზოდიაქოს ან ჰოროსკოპის (37%), თილისმების (30%) და მკითხავების (20%) რწმენა შედრებით ნაკლები აღმოჩნდა.

 

გარდა ამ მოსაზრებებისა, მოსახლეობის თითქმის ნახევარი (48%) თვლის, რომ წინაპრებს ზებუნებრივი ძალა აქვთ. მესამედს (35%) არ სჯერა ამის, ხოლო დანარჩენი (16%) ჩამოუყალიბებელია ამ საკითხთან მიმართებაში.

მონაცემთა შემდგომი ანალიზი აჩვენებს, რომ სხვადასხვა სოციალური და დემოგრაფიული ჯგუფების წარმომადგენელებს შორის მცირე განსხვავებებია ცრურწმენასთან მიმართებაში. ადამიანებს უმაღლესი განათლებითა და უმაღლესი განათლების გარეშე ერთნაირად სჯერათ ცრურწმენების. ასევე, არ გამოიკვეთა განსხვავება სოფელში და ქალაქში მცხოვრებ ადამიანებს შორის. უფროსებს და ახალგაზრდებს მსგავსი შეხედულებები აქვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ერთადერთი სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი განსხვავება უფრო რელიგიურ ადამიანებთან დაკავშირებით გამოვლინდა. გამოჩნდა, რომ ზოგადად რაც უფრო რელიგიურია ადამიანი, მით უფრო სჯერა ზებუნებრივი ძალების. 


მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში თითქმის ყველას სჯერა ზებუნებრივი ძალების, გამოკითხულთა უმრავლესობა თვლის, რომ უმეტესობას მეცნიერების უნდა სჯეროდეს. ადამიანებს ჰკითხეს, რამდენად ეთანხმებოდნენ შემდეგ მოსაზრებას: „ჩვენ გადაჭარბებულად გვჯერა მეცნიერების და არასაკმარისად - რელიგიის“. მოსახლეობის მეოთხედი (25%) დაეთანხმა ამ მოსაზრებას, 29% არც დაეთანხმა და არც არ დაეთანხმა, თითქმის ნახევარი (46%) კი არ დაეთანხმა.


ამრიგად, საქართველოში ადამიანთა უმეტესობას სწამს ზებუნებრივი ძალების, თუმცა, უმრავლესობას მეცნიერებისაც სჯერა.


შენიშვნა: ზემოხსენებული ანალიზი ეყრდნობა რეგრესიულ მოდელს, სადაც დამოკიდებული ცვლადია ზებუნებრივი შეხედულებების რაოდენობა, რომლებისაც რესპონდენტებს სჯერათ. დამოუკიდებელი ცვლადებია: სქესი, ასაკობრივი ჯგუფები, ეთნიკური კუთვნილება, რელიგიური კუთვნილება, დასახლების ტიპი, განათლების დონე და რელიგიურობის ინდექსი. ბლოგში გამოყენებული მონაცემები იხილეთ აქ.

18.08.2014 | ორშაბათი

One step forward, two steps back? European integration in Georgia after the Association Agreement

So far, 2014 is shaping up to be the year that Georgia might begin to reap the benefits of its pro-EU and pro-NATO foreign policy. In June, Georgia signed the EU Association Agreement despite fears over Russian agitation. NATO has indicated its readiness to discuss a “substantive package” for Georgia, if not a Membership Action Plan. However, despite these gestures towards closer cooperation, some elements of the decision to sign the Agreement have caused friction.
08.07.2011 | პარასკევი

Georgia Adopts Law on the Status of Religious Minorities

On July 5, 2011 Georgia adopted a new legislative amendment into the country’s civil code stating that religious minority groups with “historic ties to Georgia” or those defined as religions by members of the Council of Europe can register as legal entities of public law. The initial draft of the law specifically mentioned the Roman Catholic Church, Muslim and Jewish communities, Armenian Apostolic Church and the Evangelical Baptist Church as having “close historic ties with Georgia”. However, the final draft did not specifically name these five groups.
13.08.2018 | ორშაბათი

Is Georgia’s Orthodox Christian population losing (trust in) their religion?

Surveys conducted in Georgia have repeatedly shown that the Georgian Orthodox Church’s leader Patriarch Ilia II is the most trusted public figure in the country. Yet, CRRC’s Caucasus Barometer survey data from 2008 to 2017 suggests that both the share of Orthodox Christians in Georgia that trust the Church and the degree to which they trust the Church is on the decline. Although the survey does not provide direct evidence, the scandals surrounding the church in recent years could have contributed to this. For instance, in 2017, a priest was convicted of attempting to poison the Secretary of Ilia II. The government has sold land to the Church at symbolic prices on numerous occasions, often leading to negative media coverage. In 2013, priests were involved in an anti-LGBT rights riot.