უკან
ორშაბათი | 24 ოქტომბერი, 2016

Trends in the data: Changes in Employment Sector and Type of Employment in Georgia

According to CRRC’s Caucasus Barometer (CB) surveys from 2008 to 2015, the self-reported employment rate is rather stable in Georgia – approximately 35%. This blog post looks at the trends in CB data on primary employment sector and type of primary workplace. Throughout the post, only the answers of those who reported being employed – slightly above a third of the population – are analyzed.

In 2015, as in previous waves of CB, the largest share of those who considered themselves employed – 14% – reported being employed in the agriculture, hunting, or forestry sector. Importantly, however, this share has declined considerably since 2008, when 29% of the employed reported being employed in this sector. Over the same period, the shares of those employed in other major sectors (trade, education, construction) have remained stable.


Note: In addition to actual responses of “Other”, several other options of low frequency are also included in this category on the chart above. That is, category “Other” in this chart includes responses “Healthcare and Social work”, “Financial Intermediation and Banking”, “Hotels, Restaurants, Cafes”, “Manufacturing”, “Transport and Storage”, “Electricity, Gas, and Water Supply” and “Mining and Quarrying”. 

A similar downward trend is observed between 2008 and 2015 in the share of employees who reported “owning a business without employees.” While in 2008, this share was about a third of those who were employed, roughly equal to those employed by state organizations, it decreased to 21% in 2015.

 Although these two findings are not necessarily related, they show interesting trends in the employment situation in Georgia. Fewer people report working in the agriculture, hunting, and forestry sector, and fewer people report being sole proprietors than in the past. Both these trends suggest that the composition of the Georgian labor market may be shifting, and both call for further and thorough analysis.


CRRC’s Caucasus Barometer survey data and respective documentation are available at our online data analysis tool.
29.09.2014 | ორშაბათი

Georgians Have High Hopes but Little Information about the Association Agreement with the EU

Optimism abounds with regards to the recently signed Georgia-European Union Association Agreement (AA). Most Georgians, however, lack information about the EU and its relation to the country, including the details of the agreement which directly concern the future of Georgia’s economy. The AA covers many areas including national security, migration, human rights and the rule of law but is primarily a free trade agreement with potentially major implications for employment.
30.11.2015 | ორშაბათი

Parenting, gender attitudes and women’s employment in Georgia

In Georgia, unemployment is high, and it is higher among women than men. Policy changes are definitely needed not only to increase the employment opportunities, but also to ensure more equal employment opportunities for men and women.
14.03.2012 | ოთხშაბათი

Georgia and the EU’s Economic Woes

Why hasn’t the economic crisis in Europe deterred Georgia’s desire to join the European Union? The majority of Georgians (and the Georgian government) want to join the EU despite crisis in the Eurozone. Yet, the continued crisis, including the Eurogroup’s recent (and second) rescue of Greece’s economy and Hungary’s harsh austerity measures, illustrates that the crisis is not isolated to the Eurozone.
12.02.2018 | ორშაბათი

რა ფაქტორები უწყობს ხელს კარგი სამსახურის შოვნას? მოსაზრებები სომხეთსა და საქართველოში

რა ფაქტორები უწყობს ხელს კარგი სამსხურის შოვნას? ეს კითხვა მთელ მსოფლიოშია მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით კი ქვეყნებში, სადაც მაღალი გაცხადებული უმუშევრობაა. სომხეთი და საქართველო ასეთი ქვეყნების რიცხვს მიეკუთვნება. იმის გასაგებად, თუ სინამდვილეში რა ეხმარება ადამიანებს კარგი სამსახურის პოვნაში, საჭიროა კონკრეტულ ქვეყნებში შრომითი ბაზრის სიღრმისეული კვლევა. თუმცა, აგრეთვე საინტერესოა ხალხის მოსაზრებები ამ საკითხთან დაკავშირებით. CRRC-ის 2017 წლის კავკასიის ბარომეტრის კვლევის ფარგლებში მოსახლეობას სომხეთსა და საქართველოში ჰკითხეს, თუ რა ფაქტორებია მნიშვნელოვანი კარგი სამსახურის საშოვნელად მათ ქვეყნებში.
20.05.2019 | ორშაბათი

Grit among young people in Georgia

Angela Duckworth’s concept grit has gained a great deal of attention in recent years. Grit, described as some combination of perseverance and passion, has gained this attention, because the data suggest it is associated with a number of positive outcomes like employment and completion of education. In 2018, CRRC-Georgia measured the grit of over 2500 young people (15-35) within a baseline evaluation for World Vision’s SAY YES Skills for Jobs project (funded by the European Union within EU4YOUTH program) which is taking place in Mtskheta, Akhaltsikhe, Adigeni, Kutaisi, Zestaponi, Bagdati, Senaki, and Zugdidi. The data suggest that grit is good predictor of positive outcomes in Georgia as is it is in other contexts.