უკან
პარასკევი | 01 ნოემბერი. 2013
სი-არ-არ-სი საქართველომ დაიწყო ახალი კვლევა

2013 წლის ოქტომებრში, სი-არ-არ-სი საქართველომ დაიწყო ახალი კვლევა ნატო-საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამის შესაფასებლად. ამ პროგრამის მიზანია საჯარო სამსახურის თანამშრომლების პროფესიული განვითარების და საჯარო სამსახურის რეფორმის ხელშეწყობა. პროგრამა დაიწყო 2009 წელს და 2011 წელს გადავიდა მეორე ფაზაში

  შეფასება ფოკუსირებული იქნება ნატო-საქართველოს პროფეიული განვითარების პროგრამის მეორე ფაზაზე და უფრო კონკრეტულად გაწეულ დახმარებასა და ფაქტიურ ცვლილებებს შორის ურთიერთმიმართების კვლევაზე.   პროგრამის შესაფასებლად სი-არ-არ-სი საქართველო გამოიყენებს თვისებრივი მეთოდების ნაკრებს, რომელიც მოიცავს დოკუმენტების ანალიზს, ფოკუს ჯგუფებს და სიღრმისეულ ინტერვიუებს. ეს შეფასება შემდგომ განსაზღვრავს ნატო-საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამის მესამე ფაზის აქტივობებს.