რას (არ) დათმობდი ომის არიდების სანაცვლოდ? – კვლევა

გაზიარება