ფასების ზრდა/ინფლაცია – NDI-ის რესპონდენტთა 81% მიიჩნევს, რომ ქვეყანა ამ მიმართულებით არასწორად ვითარდება

გაზიარება