კვლევები და რეიტინგები – წინასაარჩევნოდ საზოგადოების მანიპულირების კარგი საშუალება

გაზიარება