კვლევა: გაიზარდა იმ ადამიანების წილი, რომლებიც LGBTQ+ უფლებების დაცვას მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ

გაზიარება