”კავკასიის ბარომეტრი 2017” – კვლევის პრეზენტაცია

გაზიარება