უკან

PrIME - პროკურატურის დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა მონიტორინგისა და ჩართულობის გზით

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: ევროკავშირი
თარიღი: მარტი 2018 - მაისი 2020
პროექტის მიზანი: PrIME - "პროკურატურის დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა მონიტორინგისა და ჩართულობის გზით" ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ინციატივაა, რომელსაც ახორციელებს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრთან (CRRC) და სტუდია მონიტორთან თანამშრომლობით. PrIME-ის მიზანია საქართველოს პროკურატურის შიდა და გარე დამოუკიდებლობის გაზრდა, საქართველოს საპროკურორო და საგამოძიებო სისტემების მიუკერძოებლობისა და სამართლიანობის უზრუნველსაყოფად.

პროექტის სპეციფიური მიზნები ორად იყოფა:
  1. საქართველოს პროკურატურის ანგარიშვალდებულების გაზრდა (შიდა დამოუკიდებლობა) პროკურატურის სტრატეგიის შესრულების, საერთაშორისო და ევროკავშირის სტანდარტების დაკმაყოფილების უზრუნველყოფისთვის;
  2. ინსტიტუციებს შორის ინფორმაციის გაცვლის ხელშეწყობა: საქართველოს მთავრობას, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, მედიასა და ფართო საზოგადოებას შორის ისე, რომ საზოგადოება ინფორმირებული იყოს პროკურატურაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი რეფორმების შესახებ.
პროექტის მიხედვით შემოთავაზებულია ყოვლისმომცველი მიდგომა, რომლის ფარგლებშიც IDFI და მისი პარტნიორები ოთხი ძირითადი მიმართულებით იმუშავებენ: მონიტორინგი, ჟურნალისტური გამოძიება, შესაძლებლობების გაძლიერება, და ცნობიერების ამაღლება და ადვოკატირება. მონიტორინგის სრული პროცესი საბაზისო კვლევიდან პოლიტიკის რეკომენდაციებამდე მიმართულია პროკურატურის ანგარიშვალდებულების გაზრდისკენ და პროკურატურაში მიმდინარე პროცესებში საზოგადოების ჩართულობისა და მათი ინფორმირებულობისკენ. ეს პროცესი მოემსახურება საზოგადოების ჩართულობისა და მასთან დიალოგის გარეშე სამართალდამცავი სისტემების რეფორმირებისა და სხვადასხვა პოლიტიკის განხორციელების კულტურის ცვლილებას.
კვლევის დიზაინი: პროექტის ფარგლებში CRRC-საქართველო ატარებს ქვეყნის სრულწლოვანი მოსახლეობის წარმომადგენლობით სატელეფონო გამოკითხვებს, რომელიც დაკავშირებულია "სტუდია მონიტორის" ჟურნალისტური გამოძიების ვიდეოების/ფილმების გამოქვეყნებასთან.

პროექტის დასასრულს ჩატარდება საქართველოს მოსახლეობის წარმომადგენლობითი გამოკითხვა პროკურატურასა და მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
მასალები: სატელეფონო გამოკითხვის პირველი ტალღა სტუდია მონიტორისა და რადიო თავისუფლების ფილმთან დაკავშირებით "როგორ დავიმორჩილოთ მოსამართლე", რომელიც 2018 წლის ნოემბერში ჩატარდა.

სატელეფონო გამოკითხვის მეორე ტალღა სტუდია მონიტორისა და რადიო თავისუფლების ფილმთან დაკავშირებით "მოსამართლეები ხელისუფლების სამსახურში", რომელიც 2019 წლის იანვარ-თებერვალში ჩატარდა.

სატელეფონო გამოკითხვის მესამე ტალღა სტუდია მონიტორისა და რადიო თავისუფლების ფილმთან დაკავშირებით "8 წელი სამართლის ძიებაში", რომელიც 2019 წლის მარტში ჩატარდა. სატელეფონო გამოკითხვა მოიცავდა ექსპერიმენტს, რომლის შედეგები აღწერილია ბლოგში "გამოკითხვის ექსპერიმენტი: საქართველოს მოსახლეობის მეოთხედზე მეტი ფიქრობს, რომ პროკურატურა არაობიექტურად ახორციელებს მისთვის დაკისრებულ უფლებამოსილებას".