რეგიონებში მცხოვრებლების მხოლოდ 24% ამბობს, რომ უმაღლესი განათლების დიპლომი აქვს — კვლევა

გაზიარება