კვლევის თანახმად, ინსტიტუტების რეიტინგში საქმიანობის უარყოფითად შეფასების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი პარლამენტს აქვს

გაზიარება