გამოკვლევა: ზოგ შემთხვევაში გაუარესებულია მოსახლეობის ცოდნა სავიზო ლიბერალიზაციის პირობებზე

გაზიარება