ახალი გამოკვლევა: სასამართლოს სრულად მხოლოდ 5% ენდობა

გაზიარება