უმუშევრობა – 24%; საცობები – 13%; ჰაერის დაბინძურება – 11% | თბილისის მოსახლეობის აზრის კვლევა

გაზიარება