საქართველოში გამოკითხულები ქვეყნის მთავარ მეგობრად აშშ-ს,მტრად კი რუსეთს მიიჩნევენ

გაზიარება