საქართველოს მოსახლეობის 54% ინტერნეტს ყოველდღე იყენებს, 64% კვირაში ერთხელ

გაზიარება