მოსახლეობის 72%-თვის ტელევიზია ინფორმაციის პირველი წყაროა

გაზიარება