მოსახლეობის 72% ამბობს, რომ ჰყავს საზღვარგარეთ ცხოვრები ახლო ნათესავი – CRRC

გაზიარება