კვლევა: საქართველოში მინიმალური ხელფასის შემოღებას 48% ემხრობა

გაზიარება