კვლევა: LGBT პირთა უფლებები მოსახლეობის მხოლოდ 23%-ისთვისაა მნიშვნელოვანი

გაზიარება