კვლევა – გამოკითხულთა ნახევარზე მეტი ამბობს, რომ ყალბ ამბებს ტელევიზიებში ნახულობს

გაზიარება