ქვეყნის განვითარების კურსი – NDI-ს კვლევის შედეგები: პოლიტიკოსების შეფასებები

გაზიარება