იმუშავა თუ არა პროპაგანდამ „ომში ჩაბმაზე?” – ინტერვიუ გამოკითხვის თანაავტორთან

გაზიარება