გამოკითხულთა უმრავლესობა ამბობს, რომ მათ შეხედულებებთან ახლოს არცერთი პარტია არ დგას, 18%

გაზიარება